ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KOPŘIVA

Advokát Mgr. Ing. Dušan Kopřiva poskytuje ve své advokátní kanceláři v Plzni poradenství, právní služby ​​​​​​​a zastoupení ve většině oblastí práva.

Dušan Kopřiva

PRÁVNÍ SLUŽBY


Poskytování právních služeb upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a poskytováním právních služeb rozumí:

  • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány,
  • obhajoba v trestních věcech,
  • udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu


Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


ODMĚNA ADVOKÁTA

Odměna za právní služby a poradenství je stanovena advokátním tarifem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Je možno dohodnout také odměnu smluvní.


KONTAKTY

Advokátní kancelář Kopřiva s. r. o.
sídlem Slovanská 504/43, 326 00 Plzeň
IČ: 047 67 641     DIČ: CZ04767641
sp. zn. C 32248 vedená u Krajského soudu v Plzni

provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 – 15:00

telefon: 603 358 293
email: kopriva@ak-kopriva.cz